Centre autoritzat pel departament de la salut de la generalitat de Catalunya.
Codi de registre EO8571011.
CNIM (Centre de Neuropsicologia Infantil del Maresme ) és un equip de professionals que té per objectiu donar respostes als interrogants que plantegen els diferents trastorns del neurodesenvolupament que afecten els aprenentatges, la interacció social i la conducta de les persones que els pateixen.
Esbrinar com cada infant processa la informació, aprèn, es relaciona, juga i interactua amb el seu entorn és un punt de partida per comprendre'l, ajudar-lo i per tant, millorar la seva evolució.
Els professionals de CNIM oferim un servei de diagnòstic, assessorament, tractament i seguiment neuropsicològic en l'àmbit infanto-juvenil i sempre basat en el treball en equip de diferents especialistes en el camp de la neuropsicologia, la neuropediatria i la logopèdia.
Tenim un model de treball interdisciplinari que pretèn atendre el nen/adolescent de forma individual, tenint en compte les seves dificultats i habilitats concretes, l'entorn on es desenvolupa i posant l'accent en allà que el fa únic i irrepetible. Fent èmfasi en una visió de constant canvi de les manifestacions dels diferents trastorns durant el cicle vital.

Centre col.laborador Binding